Diskret Semiconductor Products

Semiconductor diskret qurğular ümumiyyətlə yarımkeçirici kristal diode baxın yarımkeçirici tranzistor diode, tranzistor və xüsusi yarımkeçirici cihazlar adlandırılacaq.